Leveringsbetingelser for Digitalpressen pr. 27. sep. 2010.

 

Licensprisen er beregnet for en udgave af mediet på henholdsvis papir og internet.

Fotografier af kongelige og kendte personer leveres til en skriftlig forud aftalt licenspris.

Fotografens navn og firma skal nævnes ved viste fotos ”Fotograf Benny Kühnell, Digitalpressen.dk.”

Mediet er forpligtiget til, inden der er gået 14 dage fra genbrug af fotos, at meddele ophavsmanden, at et eller flere af hans fotos er genbrugt fra mediets arkiv. Sker dette ikke tillægges faktura 100 % + normalrentesats fra genbrugsdagen.

Licensrisen på arkivfotos er den samme som på nye fotos.

Ophavsretten forbliver hos fotografen, jf. lov om ophavsret. Køber må ikke videresælge fotos der er leveret af sælger uden sælgers skriftlige accept.

Ansvar.: Digitalpressen er ikke ansvarlig for mediers brug af fotos der krænker  trediemands rettigheder, selv om Digitalpressen har leveret disse fotos til mediet.

Betaling: Netto kontant + 14 dage fra faktura dato. Alle priser er + moms.

 

Med venlig hilsen / best regards

BK VIDEO og PRESSEFOTO tlf. 2561 0008

V/ Fotograf Benny Kühnell

www.digitalpressen.dk

www.festvideo4u.dk

www.videoproduction.dk