1. maj 2017.

Her er en situation på en rigtig pengemaskine.

De holder på Kollekollevej lige efter det lysregulerede kryds ”Skolekrogen”. Et sted hvor der er meget få uheld og ingen skole. Der er midterrabat og indhegning af pladsen hvor hundene luftes. Risikoen er absolut minimal men der skal jo penge i statens kasse.

Det eneste større uheld jeg har registreret var i 2008 hvor en af politiets mandskabsvogne af uforklarlig årsag væltede i græsrabatten ind til tanken.