10. April 2016. Brand i Villa / værksted.

Stationerne Ballerup og Egedal blev kl. 8:59 kaldt til brand i villa/rækkehus på Hovevej i Smørum. Ved Brandvæsenets ankomst var tagkonstruktionen næsten overtændt. Der blev udlagt B/C slanger som to vandtankvogne på skift hentede vand til. På værkstedet var der flere gasflasker der blev udtaget af brandfolkene inden de blev så varme, at de sprang.

Da Digitalpressens fotograf forlod stedet var tagetagen svært skadet

Isl. Brand.: Jan Corfitz Nielsen.

Video kommer Her.