23. april 2016. Brand villa i Farum.

Kl. 14:25 blev Farum og Allerød Brandvæsen kaldt til ildløs i villa på Lindegårdsvej. Ved brandvæsenets ankomst var ilden gået gennem taget og slanger blev hurtig udlagt. Brandfolkene gik i gang med at slukke inde på grunden. På et tidspunkt faldt taget sammen. Jeg og en fotograf kollega stod på det modsatte fortov, da to kvindelige betjente kom og sagde vi skulle gå væk så brandvæsenet fik arbejdsro. Jeg forstyrrede ikke brandvæsenet og havde ej heller planer om det. Jeg spurgte efter politiets indsatsleder og fik at vide han var på vej. Ham vil jeg gerne tale med oplyste jeg til betjenten.

Politiets indsatsleder kom og jeg forklarede ham situationen. Men han var hverken til at hugge eller stikke i. Han påstod det var politiets ansvar hvis der skete mig noget. Nu var der ingen røg der hvor jeg stod så jeg forstod simpelt hen ikke grunden. På et tidspunkt ville jeg gerne hen til min bil. Det kunne jeg ikke få lov til selv om jeg kunne gå på fortovet, og holde vejret tyve meter for ikke at sluge den smule røg der på det tidspunkt var.

Men nu blev det til mig oplyst at brandstedet var et gerningssted, og så skal pressefolk forlade stedet da der skal søges efter spor. Men jeg så ikke en eneste politihund på stedet.

Heldigvis er der nu kommet nummer på politiets uniformer. Nu kan de ikke påstå de ikke var tilstede. Nummeret på den ene kvindelige betjent blev da også fotograferet.

En sådan opførelse er ikke noget der fremmer samarbejdet mellem politiet og pressen. Desværre er der politier der elsker at generer pressen i dennes arbejde, selv om pressekortet bæres synligt. Og den "Uafhængige Politimyndighed" er ikke mere uafhængig end det gamle system var.

De fleste politier er heldigvis flinke og rare og til at tale og samarbejde med.

Så vidt det vides var alle ude af huset. 

Opdatering lørdag eftermiddag.: Desværre var en 92 årig mand der sad i kørestol og hans hund tilbage i huset. En nabo havde set manden sidde i sin kørestol bag flammerne da han ringede 112. Selv om brandvæsenet var hurtig fremme lykkedes det ikke at redde manden ud. Manden døde formentlig af røgforgiftning. Mandens hund kom selv ud af det brændende hus og passes nu af naboen. 

Manden var ryger og det skal nu undersøges om det var årsag til branden.

Isl. Brand.:?

Den vanskelige politier.

Før stod jeg på fortovet mellem de to brandbiler men er nu smidt væk. Læg mærke til der ingen slanger er på fortovet. Branden er på den modsatte side.

Man kan ikke se branden hvor jeg nu står så brandfolkene er fotograferet med tele.