21. februar 2015.

Furesø Brandvæsen blev kl. 15:04 kaldt ud til skorstensbrand på Bjørnsholmvej i Værløse. Ved ankomst stod der flammer ud af skorstenen der hurtig blev renset og fejet ud.

Isl. Brand.: Morten Jessen.