Flyvestationen Fejrede Danmarks befrielse.

Der blev taget forskud på fejringen af 70-året for Danmarks befrielse i søndags den 3. maj, da Furesø Kommune sammen med Furesø Museer, Flyvevåbenets Historiske Samling, Naturstyrelsen samt Nationalmuseet gjorde historien om besættelsesårene levende ved et kæmpe arrangement på Flyvestation Værløse.

Flyvestation Værløse spiller en vigtig rolle i historien for beboerne i Furesø og vores naboer og ikke mindst for Flyvevåbenet. Det er nu 70 år siden, Danmark blev befriet, og det er vigtigt, at vi fortæller vores børn, at fred, demokrati og ytringsfrihed ikke er en selvfølge, siger Furesø Borgmester Ole Bondo Christensen.

Folk valfartede til flyvestationen dagen igennem, og det skønnes, at flere end 10.000 mennesker besøgte arrangementet.

Herunder kan du se et fotoreportage fra dagen, der bød på utrolig flot vejr, hvor det nok var de gamle fly der mest havde de besøgendes interesse.

 

 

Keld fra Flyvestation Ålborg hvor Herkules C130 hører hjemme.