5. Maj 2015. Melding.: Brand Villa/rækkehus.

Tirsdag aften kl. 23:18 sendte alarmcentralen Furesø og Allerød Brandvæsen til Kollekollevej i Værløse. Bortset fra anmelderen var Digitalpressens mand først på stedet. På det tidspunkt havde ilden godt fat i det vestvendte gavlværelse. Ilden bredte sig hurtigt. Da brandvæsenet ankom var ilden gået gennem taget på villaens nordlige side.

Brandvæsenet fik hurtig ilden under kontrol, men skaderne er store. Efter det oplyste fra indsatslederen var villaen ubeboet og der var lukket for strøm og gas. Branden formodes derfor at være påsat.

Da Digitalpressen forlod stedet var der ikke fundet omkomne.

Isl. Brand.: Thøger Refshauge.

Ups man blev våd, slangen sprang.

Friske brandfolk fra Farum Brandvæsen.